KLJUČEVI I MASTER SISTEMI

BRAVE, LOKOTI, KVAKE

IZMJENA CILINDARA / BRAVA

NATPISNE PLOČICE, PRIVJESCI

IZRADA KLJUČEVA

IZRADA MASTER SISTEMA

PRODAJA BRAVA, LOKOTA, KVAKA

IZMJENA CILINDARA / BRAVA

NATPISNE PLOČICE, PRIVJESCI

+385 21 549 003

+385 21 503 210   

+385 98 1809 207

brava.expert@gmail.com

MASTER SISTEMI

VARIJANTE MASTER SISTEMA

1. KA – SUSTAV ISTOGA KLJUČA (prikladan za obiteljske kuće, isti ključ za sve)
2. MK – SUSTAV MASTER KLJUČA (prikladan za hotele, apartmane..)
3. GMK – SUSTAV GENERAL MASTER KLJUČA (prikladan za poslovne prostore i za
mjesta gdje pristup prostorijama prati hijerarhijsku strukturu)
4. CK – SISTEM CENTRALNOG CILINDRA (prikladan za stambene zgrade gdje se sa
ključem od stana otvaraju i ulazna vrata)
5. GGMK –KOMPLEKSNI SUSTAV ZAKLJUČAVANJA (prikladan za tvornice,
aerodrome i sl.)

SVE NA ISTI KLJUČ

MASTER sistem GGMK

KA – SUSTAV ISTOGA KLJUČA

Najjednostavniji i najjeftiniji oblik zaključavanja gdje isti ključ otvara sva vrata objekta.

MK – SUSTAV MASTER KLJUČA

Svaki apartman ima svoj ključ, a glavni ključ (MASTER KEY) otvara sve apartmane.

CK – SISTEM CENTRALNOG CILINDRA

Ovaj se cilindar stavlja na ulazna vrata objekta, kapiju i druge zajedničke prostorije, tako da gost sa ključem svog apartmana otvara i ta vrata.

GGMK – NAJSLOŽENIJI MASTER SUSTAV ZAKLJUČAVANJA

Ugrađuje se u objekte koji imaju više podrgupa s GLAVNIM ključen,a koji otvaraju samo određenu grupu ili skupinu vrata,a GGMK MASTER OTVARA SVE GGMK se najčešće koristi u kombinaciji MK i GMK sustava. Prikladan za velike objekte kao tvornice i aerodrome.